Anketa o šolski prehrani

 

Spoštovani starši/zakoniti zastopniki in učenci!

Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem prehranjevanju in zmanjšanju količine zavržene hrane, je pred vami spletna anketa o vašem zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Prosimo, da si vzamete čas in rešite anketo. Vaše mnenje nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtovanju šolske prehrane.

Anketo izpolnite do konca junija 2023.

 

Anketa o šolski prehrani za starše: https://www.1ka.si/a/0073956a

 

Anketa o šolski prehrani za učence: https://www.1ka.si/a/783865eb

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Katja Kos, organizatorka šolske prehrane

 

Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

Unesco šole in vrtci so se že leta 2002 intenzivno ukvarjati z dediščino svojega kraja in se s posvojitvami posameznih kulturnih ali/in naravnih, tehničnih in nesnovnih »spomenikov« zavezali skrbeti zanje.  Omenjene aktivnosti so na nacionalni ravni UNESCO organizacije obudili že lani, z dejavnostmi smo nadaljevali letos, pričakujemo pa tudi nadaljevanje projekta.  

 

V sklopu vseh dejavnosti smo si najprej izbrali » spomenik «. Spomenik prve marksistične šole in pajesen stojita v bližini šole, pod Cesto Borisa Kidriča.  Spomenik obeležuje prvo marksistično politično šolo v okolici, ustanovljeno leta 1919, nahajala se je v rudarski jedilnici. Spomeniku daje senco drevo pajesen.

Učenci so s pomočjo fotografij »Toplic« oblikovali sestavljanke, pesmi ter izrisali učno pot, ki vključuje zgradbe, ki so nekoč stale v okolici šole s tistimi, ki stojijo danes. Učenci so pri analizi preučevali fotografije pridobljene: zasebni arhiv g. Edvarda Tekavčiča in fototeka Zasavskega muzeja Trbovlje.

Aktivnosti so bile medpredmetno povezane. Učenci so pri dodatnem pouku literarno ustvarjali pri slovenščini in angleščini. O pomenu spomenika so razmišljali tudi učenci 1. razredov.

 

Spomenik  predstavlja preteklost našega mesta. Mesto pa se je od zaprtja rudnika usmerilo v prihodnost. Drevo je simbol prihodnosti, ki zre v prihodnost v novejšo podobo mesta. Z aktivnostmi smo želeli prikazati spremembe v okolici šole v zadnjih stotih letih. Učenci so razmišljali o vplivu človeka na pokrajino, primerjali območje nekoč in danes in o pomenu zgodovine na našo lokalno skupnost. Hkrati pa smo želeli učence ozavestiti, da je bila izobrazba pomembna v preteklosti in bo prav tako imela velik pečat tudi v prihodnje. Učenje ni omejeno na čas in prostor, učenje poteka vsak trenutek, le opazovati moramo okolico in jo podoživeti.  

 

Vabljeni k ogledu izdelkov: DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH – dokaz znanja 

Več o nadaljevanju projekta naslednje šolsko leto.

 

zapisala UNESCO koordinatorica: Maja Ocepek

 

UNESCO projekt »Mestne razglednice«

UNESCO PROJEKT »MESTNE RAZGLEDNICE«

Teme: Kulturna dediščina, Trajnostni življenjski slog
Nosilec projekta: Vrtec Mornarček Piran

Naša UNESCO šola se je v letošnjem letu pridružila zanimivemu projektu »Mestne razglednice« pod okriljem Vrtca Mornarček Piran.
Namen projekta je bil motivirati učence, da s svojimi predlogi prispevajo k izboljšanju kakovosti svojega mesta v katerem bodo živeli kot odrasli. Preko tega so začutili pripadnost svojemu mestu ter začutili utrip mestnega življenja.

(več …)

Pobeg viteza Erazma

Z učenci, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet umetnost smo se v sredo, 17. 5. 2023 z vlakom odpravili v Ljubljano. S tem smo uresničili zadani cilj in tudi zadnjo dejavnost (tako, kot vse) izvedli izven šolskih prostorov.

Z vzpenjačo smo se povzeli na Ljubljanski grad, kjer nas je pričakal vodnik. Po pripovedi ene izmed legend je namreč znamenitega viteza Erazma Predjamskega usoda pripeljala tudi na omenjeni grad. V plemiško ječo ga je dal zapreti sam cesar, saj naj bi Erazem v napadu besa ubil poveljnika cesarske vojske. A pustolovski duh vitezu ni dal miru in začel je kovati načrt o pobegu. To pa le ni bilo tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Za uspešen pobeg je namreč treba dodobra preučiti ves grad. Učenci so se v družbi grajskega vodnika odpravili na pustolovsko popotovanje po gradu, ki jih je naposled pripeljalo do skrivnega izhoda; pri tem pa so temeljito spoznali grad, njegovo preteklost, obrambne funkcije ter arhitekturne posebnosti. Ker pa je bil Erazem predvsem vitez, so učenci spoznali tudi kdo sploh je lahko postal vitez ter kakšni so bili viteška šola, viteški kodeks in viteška bojna oprava.

Po ogledu smo se z vzpenjačo odpravili v mesto, kjer smo se okrepčali pred odhodom domov. Ko smo stopili z vlaka,… pa je po dolgem času končno prenehalo deževati.

Katarina Skrinjar

 

Dostopnost