Skupnost učencev

 

Temeljna oblika organiziranosti učencev je oddelčna skupnost. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole.

V šolskem letu 2023/2024 je mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta učiteljica Jasna Kokalj.Naloge šolske skupnosti:

  • aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela;
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, s prireditvami in drugimi dejavnostmi;
  • sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev;
  • spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na morebitne kršitve;
  • informiranje učencev o svoji dejavnosti preko zapisnikov, oglasnih desk, ustnega poročanja, radia;

  • organiziranje šolskih prireditev in sodelovanje pri nastajanju šolskega časopisa in skupnih akcijah;
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • oblikovanje pravil za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi;
  • sprejem prvošolcev v šolsko skupnost;
  • vključevanje v temo šolskega parlamenta.

Mnenja in predloge lahko učenci na sestankih skupnosti učencev izražajo na skupnih sestankih. Šolska skupnost se predvidoma sestaja na rednih mesečnih sestankih.

Pretekli dogodki:

V mesecu maju smo izvedli dobrodelno akcijo v okviru katere smo zbirali hrano za zapuščene živali.
(Skupno 1.384 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost