Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) je dne 1. 10. 1998 SVET OŠ Toneta Okrogarja na seji sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

Namen in dejavnosti sklada so:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov;
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev;
  • nakup nadstandardne opreme;
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev;
  • pomoč socialno šibkim otrokom, učencem naše šole.

Upravni odbor sestavljajo predstavniki šole: Bojana Slekovec, Vesna Markič Dolinšek, Branka Lendero in štirje predstavniki staršev: Klara Čebin Pavlič, Andreja Pikel, Tadej Ule in Mojca Žugič Perić.

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto v soglasju s svetom šole program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oz. razred ali oddelek, za katerega so bila zbrana.

Poročilo o delovanju šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021

Pravila šolskega sklada


(Skupno 1.158 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost