Šolska prehrana

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJEimage011

Učencem je v šoli zagotovljena dopoldanska malica in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Učenci imajo na razpolago pitno vodo iz pitnika. Če je mogoče naj imajo s seboj plastenko ali stekleničko v katero si lahko natočijo vodo za čez dan.

Zajtrk nudimo učencem 1. in 2. razreda, ki prihajajo v šolo zgodaj zjutraj in so prijavljeni v jutranje varstvo. Nudili bomo kalorično šibkejši zajtrk (napitek, kekse, pekovsko pecivo…).

Zajtrk se učencem postreže ob 7.30 uri, malica od 9.15 do 9.35 in od 10.05 do 10.25 in kosilo od 11.55 do 12.15 in od 12.50 do 13.10.

Področje organizacije in subvencioniranja šolske prehrane ureja 9. člen Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moramo spoštovati pravila šolske prehrane, plačati prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjaviti posamezni obrok, plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen ter šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, navedenih v prijavi na telefonsko številko 03/56-60-205.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Starše, ki imajo težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s svetovalno delavko. Pravico do subvencioniranja šolske prehrane se ureja na pristojnem Centru za socialno delo (ne več v šoli).

2. PRIJAVA IN ODJAVA MALICE/KOSILA

Prijava na malico se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Vloži se na obrazcu, ki je priloga Zakona o šolski prehrani. Prijava na malico in kosilo, ki ste jo oddali v mesecu juniju, velja za celotno šolsko leto, v primeru, da želite vašega otroka v tekočem šolskem letu naknadno prijaviti ali odjaviti od malice in kosila, lahko to storite z izpolnjenim obrazcem pri ge. Bojani Slekovec. Sprememba začne veljati naslednji dan.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi razrednik oz. vodja aktivnosti.

V šolskem letu se bodo malice in kosila še naprej za vse učence odjavljale izključno preko e-Asistenta. Starši prvi šolski dan dobite naročilnico za eAsistenta, ki v osnovnem (brezplačnem) paketu omogoča odjavo (zaradi bolezni, odsotnosti …) obroka. Podpisano in izpolnjeno naročilnico čim prej vrnite razredniku vašega otroka, da po elektronski pošti dobite dostopno geslo za vstop na portal eAsistenta. V izrednih primerih lahko odjavite obrok tudi po telefonu na številko 03 566 02 05 (ga. Marjana Cirar).

Informacije o kosilih dobite na spletni strani centralne kuhinje (OŠ Ivana Skvarče). Vprašanja pa lahko postavite tudi ge. Mojci Bernot Sotenšek (e-pošta: prehrana@os-iskvarce.si).

Na kosilo se izjemoma za posamezen dan lahko učenec prijavi en dan prej do 10. ure v računovodstvu.

3. CENE OBROKOVdenar

Cena zajtrka: 0,70 €

Cena malice: 1,10 €

Cena malega kosila (od 1. do 5. razreda): 3,15 €

Cena velikega kosila (od 6. do 9. razreda) : 3,62 €

Cene veljajo od 1. 10. 2023 dalje!

4. DIETE

V primeru, da ima otrok dieto morajo starši vsako leto obvestiti razrednika in vodjo šolske prehrane ter prinesti potrdilo zdravnika.

5. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

jabolkoOb sredah bodo učenci še naprej imeli na voljo sadje v okviru Sheme šolskega sadja. Takrat nudimo EKO jabolka, jabolka integrirane pridelave ali sadje, ki običajno ni na jedilniku (kaki, jagode, češnje …).

6. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK/DAN SLOVENSKE HRANE

TSZ_zelenObeležujemo ga vsak tretji petek v mesecu novembru. Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

Več informacij dobite na: www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/.

kuharHrano pripravljajo kuharice:

Derviša Fazlić (MATIČNA ŠOLA),

Petra Bernot (KISOVEC) in

Sabina Kajbič Cirar (ŠENTLAMBERT).

Vse pripombe in mnenja, ki se navezujejo na prehrano učenca, posredujte organizatorju šolske prehrane, Katji Kos (katja.kos@okrogar.si).

(Skupno 2.548 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost