Priznanje učenec šole

Izmed učencev 9. razreda, ki prejmejo priznanja, se izbere najboljšega učenca šole za naziv učenec šole. Učenec prejme posebno plaketo in/ali drugo nagrado.

Naziv učenec šole dobi devetošolec za:

  • večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu;
  • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih;
  • doseganje pomembnih rezultatov na različnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo in/ali lokalno skupnost;
  • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti;
  • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev nagrade.

Vrsto nagrade za posameznega učenca v skladu z možnostmi določi ravnatelj v sodelovanju z učiteljskim zborom. Vsak predlog mora biti pisno obrazložen. Nagrado podeli ravnatelj na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. V šolski dokumentaciji se vodi seznam učencev, ki so prejeli priznanja ali naziv učenec šole. Najboljši učenci bodo zapisani tudi v posebni spominski knjigi. Če učenec ne izpolnjuje kriterije za naziv učenec šole, se ta naziv ne podeli.

Seznam dobitnikov priznanj in njihovih misli bo skrbnik spletne strani sproti dopolnjeval.

Dobitniki po šolskih letih:

Eli Drnovšek in Kaja Režun

Več dobitnikov

Karin Forte

Lovro Kovačič

Ni bilo podeljeno

Luna Kajin

Ni bilo podeljeno

Barbara Vidović

Klara Šparlek

Tin Troha

David Jerman

Urh Smrkolj

Več dobitnikov

Nika Cirar in Saša Sajovic

Jan Krneta

Špela Drnovšek

(Skupno 2.878 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost