NPZ v šolskem letu 2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno (razen za učence, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, /…/ ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli).

Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta.

Izbrani tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. r naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v l. 2023/2024, je FIZIKA.

Publikacija »Informacije za učence in starše« je v elektronski obliki. Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem in je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra eRic.

Na dan NPZ učenci 6. in 9. razreda pridejo v šolo ob 7.30 uri in počakajo v garderobi.

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2023/2024:

TOREK, 7. 5. 2024 SLOVENŠČINA 6. in 9. razred
ČETRTEK, 9. 5. 2024 MATEMATIKA 6. in 9. razred
PONEDELJEK, 14. 5. 2024 ANGLEŠČINA 6. razred
PONEDELJEK, 14. 5. 2024 FIZIKA 9. razred

POMEMBNO: BODITE TOČNI.

ČAS PISANJA: 8.00 – 9.00, nato nadaljevanje pouka po urniku.

Vsi učenci morajo biti v učilnici do izteka časa za pisanje.

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.

 

Knjižni kotiček

Na matični šoli vas na hodniku, ki pelje do 5. b. razreda in šolske knjižnice, čaka Knjižni kotiček. V njem boste našli knjige, katere lahko vzamete, preberete in vrnete. Če vam bo katera izmed knjig še posebej všeč, jo vzemite za svojo in v zameno prinesite drugo. Vabljeni!

NIJZ – Predavanji o uporabi elektronskih cigaret in ostalih izdelkov

Uporaba elektronskih cigaret (vejpi), ogrevanih tobačnih izdelkov, nikotinskih vrečk (beli snus) in brezdimnih tobačnih izdelkov (snus, fuge, tobak za žvečenje) v Sloveniji med mladostniki narašča. S ciljem, da podajo verodostojne informacije o teh izdelkih, NIJZ v marcu 2024 ponovno pripravlja dve online predavanji na to temo.
Predavala bo Helena Koprivnikar, zdravnica in specialistka javnega zdravja, zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Govora bo o tem, kaj danes vemo o teh izdelkih, zakaj je njihova uporaba še posebej tvegana za otroke, mladostnike in mlade odrasle, kakšna je razširjenost uporabe v Sloveniji in kako te izdelke ureja slovenska zakonodaja. Po predstavitvi bo čas za vprašanja udeležencev.

Predavanji bosta potekali (gre za isto predavanje v dveh terminih, zato se prijavite samo enkrat) v ponedeljek, 11. 3. 2024 ob 16 uri in v sredo, 27. 3. ob 16 uri. Za udeležbo na predavanju se prijavite na povezavi: https://anketa.nijz.si/a/6f1533d5
Prijava je možna do vključno petka, 8. marca za prvo predavanje in do vključno ponedeljka, 26. 3. za drugo predavanje oziroma zapolnitve prostih mest. Prijavljenim bodo posredovali povezavo do aplikacije ZOOM na dan predavanja.

V kolikor se predavanj ne morete udeležiti, vas pa tema zanima, si lahko ogledate tudi posnetek enega od predhodnih predavanj na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=bWAGFiOPdBc

Več informacij o različnih izdelkih s tobakom ali nikotinom lahko dobite tudi na spletni strani NIJZ, na povezavi: https://nijz.si/zivljenjski-slog/tobacni-in-povezani-izdelki/, v zavihku Informacije za odrasle, vključno s podkastom o teh izdelkih. V drugem zavihku so na voljo tudi informacije za mladostnike in mlade odrasle. Informacije o elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih so na voljo tudi v dveh kratkih videih Svetovne zdravstvene organizacije v slovenskem jeziku:

POLISH CORNER

Vsi učenci 5., 6. in 7. razreda se lahko pridružijo poljskemu jezikovnemu in kulturnemu
krožku.
Med poukom bodo učenci imeli priložnost spoznati Poljsko in njeno tradicijo z različnimi
igrami, umetniškimi, dramskimi ali kuharskimi dejavnostmi. Učili se bomo tudi poljskega
jezika.
Datum dejavnosti bo izbran skupaj z učenci prek obrazca.
Tečaji bodo potekali v skupinah po 15 oseb.

Izgubljeno in najdeno

V šolski telovadnici se je nabralo precej oblačil. Dvignete jih lahko do 15. 2. 2024 v pisarni pomočnice ravnateljice. Če stvari ne bodo dobile svojega lastnika, jih bomo podarili Rdečemu križu ali Karitasu.

Dostopnost