V Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni učenci, ki za uspeh na šolskih in drugih področjih potrebujejo določene prilagoditve.

To so navadno učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani učenci, dolgotrajno bolni učenci, učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter učenci z avtističnimi motnjami.

Hvala, Center Motus, za poučne plakate, ki si jih lahko učenci sedaj ogledajo na oglasni deski. Tokrat lahko poglobimo svoje znanje o specifičnih učnih težavah (disleksija, diskalkulija, dispraksija) in o ADHD.

Več gradiv je dostopnih tudi na povezavi: https://www.ucne-tezave.si/gradiva/.l

Skupaj oblikujmo strpno družbo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami omogočila enake možnosti, kot jih imajo vsi ostali.

https://www.ucne-tezave.si/gradiva/

Zapisala: Vanessa Gostiša

    _________________________________________

(Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost