PROJEKT: ŠIRIMO SOLIDARNOST

»Humanitas sodeluje v projektu, ker iskreno verjamejo v solidarnost in sodelovanje na osnovi premišljenega delovanja. zato pri Humanitasu vidijo dodano vrednost v tem projektu in njegovem cilju, ki je tesno povezan z njihovim delom v šolah.« (www.humanitas.si)

Učenci 6. a razreda so prejeli razglednice, na katerih so bile različne fotografije. Te fotografije smo si najprej ogledali in se pogovorili, kaj pomenijo oziroma kaj nam sporočajo. Pri tej aktivnosti so učenci dobili navdih za pisanje različnih stvari, na primer, kako so se počutili ob gledanju fotografij. Učenci so razvili kritično razmišljanje in tudi domišljijo.

Učenci so napisali različna sporočila na razglednicah in jih podpisali le z imenom (varovanje osebnih podatkov). Na podlagi navodil, ki so jih dobili med delavnicami pisanja, so napisali sporočilo na osrednji del razglednice. Vsi sodelujoči so izrazili svoje mnenje ter poslali razglednico kot sporočilo v steklenici. Razglednice so poslali različnim osebam, v teh težkih časih smo večina razglednic poslali v domove starejših.

Po končanih delavnicah so učenci v video posnetku izrazili svoja čustva ob različnih fotografijah.

ODLOČIMO SE ZA SOLIDARNOST –

BOLJŠE NALOŽBE NI!

VSI ENAKOPRAVNI – VSI ENAKOVREDNI!

Mentorica projekta: Edita Pašagić, učiteljica


Dostopnost