Vračanje in izposoja knjig iz šolske knjižnice na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju

Izposoja knjig že utečeno poteka na daljavo preko naročila želene knjige na mail knjiznica@okrogar.si ali preko eAsistenta (starši), ali pa kar v Teamsov klepet s knjižničarko Jano Herman. Obvezno je potrebno navesti avtorja in naslov želene knjige, ime, priimek in razred izposojevalca.
Prevzem izposojenih knjig poteka vsak dan do 13.45 ure (željeno predhodno obvestilo po mailu).
Prosim, da učenci čimprej VRNETE izposojene knjige, ki jih ne potrebujete več (sploh knjige domačega branja, saj jih potrebujejo sošolci drugih oddelkov).

Naj bo Trkajevo povabilo tudi vabilo za branje in želja za dokončanje BRALNE ZNAČKE v Novem letu 2021.

Dostopnost