Namenite dohodnino v šolski sklad

S spremembo Zakona o dohodnini in Zakona o financiranju vzgojno-izobraževalnih institucij se z letom 2022 uvaja možnost namenitve dela dohodnine (0,3 %) šolskemu skladu.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1% dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja, je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1 % pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije,….).

Zbrana sredstva v šolskem skladu se namenijo za delo z nadarjenimi učenci, za sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev, za raziskovalne dejavnosti učencev, za nagrade uspešnim učencem, za predavanja namenjena učencem in staršem, za pomoč pri plačilu bivanja v šoli v naravi za socialno šibkejše, nakup nadstandardne opreme, sofinanciranje šolskih projektov.

Z Vašim prispevkom, ki za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, lahko zelo obogatite naš sklad.

Obrazec s katerim nam lahko namenite del dohodnine se nahaja na spletni strani: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf, ali ga natisnete iz priponke (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo – OŠ Toneta Okrogarja – šolski sklad, davčna številka: 62408534

Na obrazec napišite vaše ime, davčno številko in e-mail naslov, telefonsko številko, ter željen odstotek namenjene dohodnine ( do 0,3 %). Podpisan obrazec lahko pošljete po e-pošti na naslov: svetovalna@okrogar.si, ali pa ga otrok prinese v šolo in odda razredničarki. V primeru, da ga ne morete natisniti sami, lahko prazen obrazec otrok dobi v šoli (pri razredničarki, ali v svetovalni službi). Na šoli pa bomo poskrbeli, da bodo pravočasno odposlani na pristojni davčni urad.

Do obrazca pa lahko dostopate tudi preko spletne strani na FURS-u, kje boste našli več informacij: https://www.gov.si/novice/2022-11-21-donacije-dohodnine-solskemu-skladu-in-skladu-vrtca/

Na tem spletnem naslovu lahko oddate obrazec tudi elektronsko preko portala eDavki, pri čemer vpišete pod naziv upravičenca davčno številko šolskega sklada: 62408534.

Pomembno: obrazec je potrebno oddati na pristojni davčni urad (Finančni urad Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik, najkasneje do 31.12.2022), v šolo pa oddati do 22. 12. 2022.

Za Vašo pomoč se Vam iskreno zahvaljujemo v imenu otrok, katerim bodo prispevki pomagali in v imenu upravnega odbora šolskega sklada OŠ Toneta Okrogarja.

 

Skrbnica šolskega sklada

Bojana Slekovec

Osnovna šola Toneta Okrogarja praznuje visoki jubilej

Začetki Osnovne šole Toneta Okrogarja segajo v leto 1903. Iz zapisov 120-letnega delovanje šole je moč razbrati, da se v teh starih prostorih srečujejo zgodovina in inovacije, tradicija in napredek. Vsak razred je kot časovni stroj, ki povezuje učence z bogato dediščino ter jih obenem pripravlja na izzive sodobnega sveta. V tem prepletu se rojeva edinstvena energija, ki je ne moremo izmeriti v letih, temveč jo začutimo v vsakem utripu srca šolske skupnosti.

Ob praznovanju častitljivega jubileja sta prostore naše šole napolnila veselje in ponos. Pripravili smo raznolike dogodke, in sicer dneva odprtih vrat ter slavnostno prireditev. Med pripravami in samo izvedbo dogodkov smo se vsi na šoli, tako zaposleni na šoli, kot učenci, združili in tesno povezali.

Dneva odprtih vrat, ki smo ju pripravili v torek, 22. 11., in sredo, 23. 11. 2023, sta bila edinstvena priložnost za vse starše, lokalno skupnost in druge obiskovalce, da so lahko spoznali našo šolo od blizu. Vstopili so v šolske prostore, se srečali s predanimi učitelji in se, v dvorani uspešnih, seznanili z izjemnimi dosežki naših sedanjih in bivših učencev na različnih področjih. Organizirane so bile tudi ustvarjalne delavnice, kjer so obiskovalci imeli možnost sodelovati in ustvarjati skupaj z našimi učenci ter učitelji. Sam dogodek je bil prav tako namenjen zbliževanju naših učiteljev, sedanjih in nekdanjih učencev ter njihovih družin. Zanimanje in navdušenje vseh prisotnih sta slavnostno ozračje še povečala. Obujanje spominov na pretekle dni je prebudilo občutek pripadnosti do naše šole.

Slavnostna prireditev, ki smo jo pripravili ob tej priložnosti, v četrtek, 23. 11. 2023, v KC DD Zagorje ob Savi, je bila vrhunec našega praznovanja. Učenci in učitelji so se s svojimi talenti in neutrudnim trudom izkazali na odru. Energija in strast, ki sta izžarevala iz njihovih nastopov, sta zaokrožili občinstvo in pričarala magično vzdušje. Predstava je bila sestavljena iz različnih točk, ki so prikazovale zgodovino naše šole, njene dosežke ter pomembne mejnike v preteklosti. Očarljive plesne in glasbene točke ter čustveni govori so resnično pričarali čudovit večer.

120-letnica naše šole je bila ne le priložnost za slavje, ampak tudi priložnost za razmislek o naši prihodnosti. S hvaležnostjo in spoštovanjem smo pogledali v preteklost, se zahvalili vsem bivšim ravnateljem, učiteljem in učencem, ki so prispevali k uspehu naše šole, in se še bolj zavezali kakovosti izobraževanja. Znanje je ena pomembnejših vrednot. V znanju je moč. Moč, ki spreminja življenje slehernega človeka. Na naši šoli se tega zavedamo, zato imamo to zapisano tudi v viziji naše šole, ki se glasi »Z znanjem in srčnostjo gradimo prihodnost. Osnovna šola, kjer se učimo in rastemo skupaj.«

 

Šola je mesto, kjer se učenje ne ustavi, kjer se rojevajo sanje in se gradijo temelji prihodnosti. Ob tej priložnosti smo se zedinili v naši vztrajnosti in srčni predanosti našemu poslanstvu. Naša srčna želja je, da še naprej ustvarjamo uspešno zgodbo. Takšno, kakršno so jo pred nami naši predhodniki. Le tako bomo ohranjali kvaliteto šole.

Ob koncu proslavljanja smo se vsi zavedali časti in privilegija, da smo del te izjemne ustanove. 120 let neprekinjenega delovanja osnovne šole je izjemen jubilej, na katerega smo izjemno ponosni. Pozdravljamo naslednjih 120 let z upanjem, inovativnostjo in željo po nadaljnji rasti ter uspehu naše šole.

Vsi dogodki so bili prežeti s pomembnim sporočilom, in sicer da gradimo prihodnost vseh nas. Vsak naš učenec je kot majhna iskra, ki lahko prižge velik ogenj s svojimi idejami. Skupaj z našim izobraževalnim timom se trudimo zagotoviti kakovostno izobraževanje, ki spodbuja ustvarjalnost, kritično razmišljanje in zdrav duh tekmovalnosti. Verjamemo, da so to ključne veščine za uspeh v prihodnosti.

 

Ob tej pomembni prelomnici se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim – učencem, učiteljem, staršem, skupnosti in vsem, ki so pripomogli k rasti in razvoju naše osnovne šole. Brez njihove predanosti in podpore ne bi bilo mogoče doseči tega jubileja.

 

Zagotavljamo vam, da bomo še naprej nadaljevali našo misijo – ustvarjati  izobraževalni prostor, ki bo spodbujal vsakega učenca, da doseže svoj največji potencial. Na temeljih preteklosti postavljamo cilje prihodnosti. Z roko v roki, učitelji in učenci, pišemo našo skupno zgodbo naprej. Z enako srčnostjo in zagnanostjo. Z namenom, da bodo naše prihodnje generacije imele še boljše možnosti in bodo lahko uresničile svoje sanje.

 

Najlepša hvala za vašo podporo in naj bo naša osnovna šola sinonim za uspeh, znanje in srčnost v prihodnosti!

 

 

Nataša Grošelj, prof., Lucija Luknar Pev, prof.

 

Dostopnost