ŠOLSKO LETO 2022/2023

UNESCO šola zagotavlja varno, trajnostno, nenasilno, vključujoče in učinkovito učno okolje za vse učence, ne glede na spol.

V svojem delovanju se trudimo upoštevati vse štiri stebre izobraževanja:

 • učiti se, da bi vedeli;
 • učiti se, da bi znali delati;
 • učiti se, da bi znali živeti skupaj;
 • učiti se biti.

Glavni cilji UNSCO šole, ki vključujejo vrednote in cilje organizacije.

Učenci:

 • spoznajo družbeno in kulturno okolje ter se seznanijo z medkulturnostjo in drugimi razlikami.
 • se seznanijo z raznimi kulturami in tradicijami,
 • se seznanjanjo z varnim in zdravim načinom življenja,
 • spoznajo različne projekte, ki jih lahko kot mladi izvajajo,
 • spoznajo pomen trajnostnega načina življenje,
 • se seznanijo s pomenom človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja,
 • se naučijo sprejemati drugačnost in razvijajo občutek do sočloveka,
 • se naučijo kako ohraniti povezanost in sožitja med generacijami ter učenja od starejših,
 • se naučijo oblikovati pozitivne medsebojne odnose,
 • krepijo lastno samozavest in občutek povezanosti v lokalni skupnosti.

ASPnet spodbuja vrednote in načela, zapisana v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov, med drugim temeljne pravice in človeško dostojanstvo, enakost med spoloma, socialni napredek, svobodo, pravico in demokracijo, spoštovanje raznolikosti in mednarodno solidarnost.

Projekti v šolskem letu 2022 / 2023

 • obeležitve mednarodnih dni,
 • sodelovanje pri projektih članic UNESCO ASP NET šol, ki so vključene v središče Celjske in Savinjske regije,
 • promocija UNESCA šole v okolici,
 • oblikovanje kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevov, ki vključujejo načela UNESCO šole,
 • sodelovanje na projektih UNESCO ASP šol: MESTNE RAZGLEDNICE, POBEREM SVET IN REŠIM SVET, MENJAJ BRANJE IN SANJE, KAPLJICA ŽIVLJENJA – HRANA, MOJE PRAVIC, POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA, STARA IGRAČA ZA NOVO VESELJE, MLADI IN MLADI PO SRCU V SOŽITJU.

Glavne teme UNESCO šole so:

koordinatorica: Maja Ocepek


(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost