Organizirano varstvo le za nujne primere

Spoštovani starši,

zaradi omejitve širjenja virusa COVID-19 bodo šole in vrtci v ponedeljek, 16. marca 2020, zaprli vrata.

Zavedamo se, da se boste posamezni starši zaradi navedenega ukrepa srečali s težavami pri zagotavljanju varstva vaših otrok. Da bi tovrstne stiske staršev v času veljavnega ukrepa zmanjšali, smo se v lokalni skupnosti skupaj z vodstvi osnovnih šol in vodstvom vrtca odločili, da v šolah in nekaterih enotah vrtca, v kolikor bo ugotovljeno, da starši varstvo nujno potrebujete, le-tega organiziramo.

Varstvo bo organizirano že s prvim dnem veljavnosti ukrepa, pri čemer bodo šole varstvo izvajale med 6. in 16. uro, posamezne enote vrtca pa med 5. in 17. uro.

V zvezi z navedenim obvestilom vas naprošamo, da najkasneje do nedelje, 15. marca 2020 do 20. ure, vrtcu ali šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, sporočite potrebo po zagotavljanju varstva.

Za varstvo učenca sporočilo posredujte preko eAsistenta razredniku učenca, za otroke, vključene v programe predšolske vzgoje Vrtca Zagorje ob Savi, pa vodjem oddelka preko aplikacije WebVrtec.

Ob tem opozarjamo (sklicevanje na navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 13. 3. 2020), da bodo dovoljene le nujne izjeme in da bo varstvo otrok v času ukrepa organizirano le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Potrebo po nujnem varstvu se bo izkazovalo s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva).

Zavedati se namreč moramo, da smo ukrep zaprtja šol in vrtcev sprejeli z namenom omejitve širjenja novega virusa.

Pazite nase in seveda tudi na druge.

S spoštovanjem

 

Župan Občine Zagorje ob Savi,

ravnatelj/-ice osnovnih šol in Vrtca Zagorje ob Savi

Koronavirus in organizacija dela na šoli

Spoštovani starši,

jutri šola deluje, kot do sedaj. Kako bomo organizirani od ponedeljka dalje, ko šole zapiramo vrata, še nimamo uradnih navodil. Kakršna že bodo navodila, se na naši šoli z učitelji že skrbno pripravljamo na pouk na daljavo. V primerih za katere vemo, da učenci nimajo računalnika, bo šola tem učencem omogočila uporabo šolskih tablic.

V kolikor imate za jutri že organizirano varstvo, po priporočilih ministrstva, obdržite otroka doma.

Prosila bi, da starši, ki nikakor ne boste mogli s ponedeljkom ostati doma ali kako drugače organizirati varstvo otrok, to sporočite svojim razrednikom, da bomo vedeli organizirati delo ob zaprtju šole, v kolikor se bodo organizirala varstva na šoli.

Pred nami je situacija, kakršne še nismo imeli. Premagali jo bomo le s skupnim delovanjem in veliko razumevanja in solidarnosti.

Zapiranje šol in vrtcev se bo izvajala z namenom, da čimbolj zajezimo širitev virusa med nami vsemi. Zato apeliram na vse vas, da v času, ko bodo otroci doma, poskrbite, da bodo imeli čim manj stika z drugimi. V času šolanja na daljavo pa bodo, predvsem najmlajši, potrebovali vašo pomoč in vzpodbudo.

Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ker mirno in razumno sprejemate nastalo situacijo.

O vsem vas bomo še naprej sprotno obveščali.

Srečno.

ravnateljica

Dostopnost