Skupnost učencev

sol_skupnost_kolaz

Temeljna oblika organiziranosti učencev je oddelčna skupnost.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev.

Naloge skupnosti učencev:

  • aktivno sodelovanje pri vseh oblikah šolskega in izven šolskega dela;
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, s prireditvami in drugimi dejavnostmi;
  • sprotno reševanje dilem, vprašanj in pobud učencev;
  • spremljanje pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na morebitne kršitve;
  • informiranje učencev o svoji dejavnosti preko zapisnikov, oglasnih desk, ustnega poročanja, radia;

  • organiziranje šolskih prireditev in sodelovanje pri nastajanju šolskega časopisa in skupnih akcijah;
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • oblikovanje pravil za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi;
  • vključevanje v temo šolskega parlamenta na temo Šolstvo in šolski sistem;
  • sodelovanje na občinskem in državnem parlamentu.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Mnenja in predloge lahko učenci na sestankih skupnosti učencev izražajo na skupnem sestanku enkrat mesečno. Mentorica šolskega parlamenta je Mojca Gradič.

Deli ...Email this to someoneTweet about this on TwitterPrint this pageShare on FacebookShare on Google+
(Skupno 374 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost