29. občinski otroški parlament

V sredo, 13. 3. 2019, smo se s skupino učencev otroškega parlamenta udeležili občinskega otroškega parlamenta, ki se je tudi letos odvijal v prostorih gasilskega doma v Zagorju.

Našim učencem so se pridružili tudi učenci OŠ Ivana Skvarče in OŠ Ivana Kavčiča. Po uvodnem pozdravu predstavnice DPM Zagorje, Tanje Šibila, predstavnice mladinskega centra, Nine Nahtigal, in predstavnika občine, g. Mateja Drobeža, so se učenci lotili dela. Po skupinah so razpravljali o šolstvu in šolskem sistemu. Izmenjavali so si mnenja in iskali rešitve za izboljšanje obstoječega šolskega sistema. Ob koncu srečanja so predstavili svoja spoznanja in skupaj oblikovali sklepe, ki jih bodo z učitelji poskušali uresničevati na ravni posamezne šole. Izbrali so še predstavnike, ki se bodo v petek, 22. 3. 2019, udeležili regijskega otroškega parlamenta v Litiji.

Mentorica otroškega parlamenta,

Mojca Gradič

Sprejeti sklepi:

ODNOSI V ŠOLI

 1. Učenci si želijo več medsebojne pomoči in oddelčnih ur, na katerih bi se več časa namenilo pogovoru o medsebojnih odnosih, o nasilju in bontonu.
 2. Oddelčne ure naj bodo tudi medrazredne v smislu, da se združijo razredi ali je ura namenjena mlajšim in starejšim hkrati.
 3. Želijo si manj nasilja in izsiljevanja.
 4. Starejši učenci naj bodo v vedenju in dejanjih zgled mlajšim.

 

UČNE VSEBINE

 1. Uvedba predmetov, ki bi učencem koristili v življenju v obliki krožkov:

gospodinjstvo, praktična znanja, jeziki.

 1. Izbirni predmeti naj se ne ocenjujejo.
 2. Pri ocenjevanju naj se upošteva zmožnosti, spretnosti, motorika in napredek posameznika, saj so sposobnosti učencev zelo različne.

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

 1. V obstoječem predmetniku naj se bolj izpostavijo življenjske vsebine.
 2. Učitelji naj osmislijo učno snov tako, da bodo učenci razumeli zakaj in kako jo bodo potrebovali v življenju, prihodnosti.
 3. Učenci si želijo, da bi lahko sovodili ali sooblikovali učne ure.

METODE IN NAČINI POUČEVANJA

 1. Kot del pouka naj se pri določenih predmetih, uvede možnost poslušanja glasbe ( motivacijske, sproščujoče…)
 2. Več naj bo skupinskega dela, tudi medrazrednega sodelovanja.
 3. Uvedba tehnik sproščanja, vsaj pred zadnjimi urami, ko koncentracija že zelo pade.
 4. Več izkustvenega učenja zunaj učilnice.
 5. Fleksibilne učilnice, z žogami in kavči namesto stolov …
 6. Uvedba tablic vsaj pri nekaterih predmetih. Posledično bi to zmanjšalo število učbenikov in težo šolskih torb.

 

Dostopnost