Področno tekmovanje v odbojki za dekleta

13. 12. 2022 je v Litiji na OŠ Gradec potekalo področno prvenstvo v odbojki za dekleta. Udeležile so se ga štiri šolske ekipe, in sicer OŠ Litija, OŠ Šmartno, OŠ Gradec in OŠ Toneta Okrogarja. Med ekipami je potekal precej izenačen boj, a zmagovalec je le eden in ta se uvrsti v nadaljnji krog tekmovanja. To je uspelo učenkam iz OŠ Gradec.

Čestitamo!

Mentorica: Metka Lukančič Nemec

________________________________________________________

NAMENITE DOHODNINO V ŠOLSKI SKLAD

S spremembo Zakona o dohodnini in Zakona o financiranju vzgojno-izobraževalnih institucij se z letom 2022 uvaja možnost namenitve dela dohodnine (0,3 %) šolskemu skladu.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1% dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja, je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1 % pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije,….).

Zbrana sredstva v šolskem skladu se namenijo za delo z nadarjenimi učenci, za sofinanciranje kulturnih in športnih prireditev, za raziskovalne dejavnosti učencev, za nagrade uspešnim učencem, za predavanja namenjena učencem in staršem, za pomoč pri plačilu bivanja v šoli v naravi za socialno šibkejše, nakup nadstandardne opreme, sofinanciranje šolskih projektov.

Z Vašim prispevkom, ki za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, lahko zelo obogatite naš sklad.

Obrazec s katerim nam lahko namenite del dohodnine se nahaja na spletni strani: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf, ali ga natisnete iz priponke (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo – OŠ Toneta Okrogarja – šolski sklad, davčna številka: 62408534

(več …)

MATEMATIČNO TEKMOVANJE ACM BOBER 2022/2023

V letošnjem šolskem letu je (na vseh slovenskih šolah) na šolskem tekmovanju ACM Bober skupaj tekmovalo 30.226 tekmovalcev, in sicer 14.898 na tekmovanju Boberček (2.-5. razred), 8.760 na selekcijskem tekmovanju Mladi bober (6.-9. razred) in 6.568 na tekmovanju Izkušeni bober (srednja šola). 

(več …)

10. december, svetovni dan človekovih pravic

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero ter jezik. 

Učenci so pri projektu Moje pravice imeli nalogo, da si izberejo eno izmed človekovih pravic. Izbrali so si pravico do življenja, svobode in varnosti. S pomočjo resničnih zgodb mednarodne nevladne organizacije Amnesty International ter video posnetkov UNICEF-a so spoznali posameznike, katerim je ta pravica kršena. Nad marsikatero so bili presenečeni in začudeni.  

(več …)

Dostopnost