Neobvezni izbirni predmet: TUJI JEZIK (ANGLEŠČINA) V 1. RAZREDU

Katere so prednosti učenja tujih jezikov ob vstopu v šolo?

 • Omogočanje daljše izpostavljenosti jeziku in senzibilizacija za učenje tujega jezika.
 • Strpnejši odnos do drugačnosti, oblikujejo drugačen/širši pogled na svet.
 • Pozitiven vpliv na spoznavni razvoj otroka.
 • Povezovanje neformalnega učenja v predšolskem obdobju s formalno obliko v prvem razredu.
 • Premišljeni didaktični pristopi, ki vključujejo večdimenzionalnost.

Kaj in kako se učenci učijo pri tujem jeziku v 1. razredu?

 • Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev.
 • Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva.
 • Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.
 • Vsebine so primerne starosti učencev in njihovimi izkušnjami iz vsakdanjega življenja.
 • Z izbranimi dejavnostmi se učitelj skuša približati naravnemu usvajanju jezika.
 • Učitelj večino časa govori v tujem jeziku.
 • Veliko jezikovnega vnosa, kar pomeni, da sprva učenec veliko posluša preden začne sam govoriti.
 • Učitelji upoštevajo načelo tihe dobe, preden od učencev zahtevajo, da samostojno sporočajo v tujem jeziku
 • Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog…

Cilji in standardi so v 1.r. usmerjeni v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje.

Poslušanje in slušno razumevanje:

 • Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
 • Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
 • Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

Govorjenje:

 • Poimenuje konkretni svet okoli sebe in se sporazumeva po vzorcih.
 • Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.
 • Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

Predstavitev predmeta

pdf-48

(Skupno 583 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost