Neobvezni izbirni predmet: ŠPORT

Učitelja: Metka Lukančič Nemec in Danilo Lisec

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT?

Neobvezni izbirni predmet šport prinaša vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi otrok in so zasnovane tako, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in razvijajo pravilno telesno držo. Vključene so tudi tiste vsebine, ki jih redni pouk športa ne vključuje. Program torej učence spodbuja k raznovrstnim športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter popestritev rednih ur predmeta šport.

Pri neobveznem izbirnem predmetu ŠPORT učenci:

  • oblikujejo dejaven življenjski slog
  • z raznovrstnimi zanimivimi gibalnimi dejavnostmi razvijajo koordinacijo gibanja in ravnotežje
  • razvijajo natančnost
  • razvijajo ustvarjalnost
  • z ustreznimi dejavnostmi razvijajo splošno aerobno vzdržljivost
  • razvijajo različne pojavne oblike moči
  • krepijo splošno telesno odpornost
  • spoznavajo dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo gibalno učinkovitost
  • oblikujejo spoštljive medsebojne odnose in športno obnašanje
  • dopolnjujejo redne ure predmeta šport

Vsebine neobveznega izbirnega predmeta ŠPORT:

SPLOŠNA (AEROBNA) VZDRŽLJIVOST:

teki, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge dejavnosti v vodi, aerobika, kolesarjenje.

KOORDINACIJA GIBANJA, RAVNOTEŽJE, NATANČNOST, USTVARJALNOST:

ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč, rolanje.

RAZLIČNE OBLIKE MOČI:

akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

Kako se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT se bo izvajal v 4. in 5. razredu, drugo leto pa tudi v 6. razredu.

(Skupno 215 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost