NPZ – 9. razred

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred  Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 2020/21  Nacionalno preverjanje znanja: informacije za učence in starše 2020/21  V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja … Nadaljujte z branjem NPZ – 9. razred