Roditeljski sestanek

Na POŠ Kisovec in Na RS matične šole bodo potekali roditeljski sestanki. Z vabilom boste starši prejeli tudi navodila za organizacijo sestanka. Sestanek pripravljajo učitelji razredniki in ravnateljica.