NPZ – 9. razred v šolskem letu 2023/24

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred  Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 2023/24  Nacionalno preverjanje znanja: informacije za učence in starše brošura_NPZ 23_24 V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa … Nadaljujte z branjem NPZ – 9. razred v šolskem letu 2023/24