NPZ – 9. razred v šolskem letu 2022/23

Nacionalno preverjanje znanja – 9. razred  Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja 2022/23  Nacionalno preverjanje znanja: informacije za učence in starše npz brošura 2023 V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja … Nadaljujte z branjem NPZ – 9. razred v šolskem letu 2022/23