NPZ – 6.razred v šolskem letu 2022/23

Nacionalno preverjanje znanja – 6. razred  Koledar izvedbe nacionalnega preverjanja znanja Nacionalno preverjanje znanja: informacije za učence in starše npz brošura 2023 V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ je zunanje preverjanje znanja, postopek izvedbe NPZ-ja pa zagotavlja … Nadaljujte z branjem NPZ – 6.razred v šolskem letu 2022/23